Derz Dolguları

Derz Dolgu Malzemesi, bhs yapı kimyasalları, karadeniz ereğli, zonguldak

Derz, iki malzeme arasında kalan boşluktur. Seramik karo kaplama malzemeleri ebatlarına ve mekânın kullanım amacına ve fiziksel durumuna göre kesinlikle derzli olarak döşenmelidir. Çünkü zaman içerisinde ısı farklılıkları karşısında seramik karoların hacimlerinde değişmeler (büyüme-küçülme) olur. Seramik karoların, hacimlerindeki bu değişimleri zararsız olarak atlatabilmeleri için (rahat hareket edebilmeleri) komşusu bulunan diğer seramiklerle arasında makul bir boşluk (derz) bulunmalıdır. Ayrıca yapısal hareketlere ve hareketli yüklere (insan, eşya, çalışan makine) karşı seramiklerin deformasyona uğramaması için derzli döşenmesi şarttır. Seramik kaplama malzemelerinin deformasyona uğramaması için derzli olarak döşenmesi her zaman yeterli değildir. Kaplama derzlerinin ne tür bir malzeme ile doldurulduğu ve uygulamanın nasıl gerçekleştirildiği de çok önemlidir. Şayet derz boşlukları fleks (esnek) olmayan beyaz çimento veya alçı gibi sert malzemeler ile doldurulur ise bu durum kaplamadaki seramik karolar üzerinde derzsiz döşenmiş gibi etki yapacaktır. Çünkü beyaz çimento (veya gri çimento) veya alçı sert ve kırılgan malzemelerdir. Dolayısıyla seramikler arasına bu niteliklere sahip sert bir malzeme koymakla derzsiz döşeme arasında hiç fark olmayacaktır. Sonuç olarak kaplamada bırakılan derzler, derz dolgu malzemelerinin en uygun olanıyla doldurulmalıdır.

Derz Temizlemede Kullanılacak Malzemeler

Derz boşluklarını temizlemede kullanılan araçları, işlem sırasına göre gerekli olan yerlerde ve iş güvenliğini ön planda tutarak dikkatli kullanmalıyız. Derz temizleme işleminde kullanılan araçlar, derz dolgunun yapılacağı duvara veya zemine göre değişmekle birlikte aşağıda isimleri belirtilen malzemelerdir.

1. Kerpeten

Seramik kaplamalarda derzlerin genişliğinin her yerde aynı olabilmesi için kullanılan derz çubuklarını sökmek için kullanılır.

2.Ahşap Kama

Kaplaması bitmiş yüzeylerdeki derz aralarının genişliğine uygun ahşaptan yapılmış derz boşluğu temizleme malzemesidir.

3.Fırça

Derz boşluklarındaki fazlalıklar alındıktan sonra derzlerin tozdan arındırılması ve iş bitiminde malzemelerin temizlenmesi için kullanılır..4. Sünger

Gerektiğinde rahat bir çalışma için derz aralarından çıkan harç kalıntılarını temizlemek için kullanılır.

4. Dizlik

Özellikle seramik yer kaplaması yapılırken çökme esnasında dizlerin tahriş olmaması için kullanılır.

Derz Temizleme Kuralları

Derz doldurma işlemine başlamadan önce kaliteli bir işçilik ve sağlamlık için gerekli temizliklerin yapılması gerekmektedir. Genel olarak derz dolgu (fuga) işlemine başlamadan önce derz boşluklarının temizlenmesinde şu kurallara uyulması gerekmektedir;

 • Gerekli iş güvenliğini sağlanmalı,
 • Çalışma ortamı yeterince aydınlatılmalı,
 • Kaplama yapılmış yüzeyin derz dolgu işlemine hazır olduğundan emin olunmalı,
 • Gerekiyorsa yapışmanın tam sağlanması için bir müddet daha beklenmeli,
 • Çevrede bulunan aşırı harç kalıntısı ve gereksiz olan araç gereç ve malzemeler ortamdan uzaklaştırılmalı,
 • Derz boşlukları temizlenirken metal temizleyiciler (ıspatula, mala, çivi vb.) kullanılmamalı,
 • Seramik karoyu çizmeyecek aletler (ahşap kama, plastik kama, fırça vb.) seçilmeli,
 • Kerpeten kullanarak derz çubukları, fazla zorlamadan çıkarılmalı,
 • Ahşap kama kullanılırken kama ucunun derz boşluğuna uygun olduğunu kontrol edilmeli,
 • Sünger ve fırça kullanılırken bu malzemelerin aşırı derecede ıslak olmasından sakınılmalı,
 • Sünger üzerinde biriken harç kalıntıları ve diğer engel teşkil edecek malzeme artıkları sık sık temizlenmeli,
 • Fırça ile temizlik esnasında fırçanın kıllarının derzler arasına girdiğinden emin olunmalı,
 • Derz doldurma işleminde kullanılacak malzemeler, işe başlanmadan önce temizlenerek hazır duruma getirilmelidir.

Derzlerin Temizlenmesi

Çimento harcı ve yapıştırma harcı ile yapılan kaplamalarda, hem dekoratif amaçlı hem de kaplamanın uzun ömürlü olması için derz yapılmalıdır. Yapılan derzlerin doldurulmadan, derz dolgusunun güzel görünmesi ve uzun ömürlü olması açısından derzlerin çok iyi temizlenmesi gerekir. Harç parçalarının temizlenmesi ve derzlerin yeterli derinlikte olmasını sağlamak için sivriltilmiş ahşap veya plastik kamalar kullanılmalıdır. Metal temizleyiciler kullanılmamalıdır. Fayansların ve derzlerin temizlenmesi için nemli bez veya nemli süngerler kullanılır.

Derzlerin Temizlenmesinde İşlem Sırası

 • Kaplaması bitmiş yüzeylerde derzler arasındaki derz çıtaları kerpeten yardımıyla seramikler oynatılmadan çıkarılır.
 • Ucu derz aralarına göre ayarlanmış, aşırı sivri olmayan ahşap veya plastik kamalarla derz derinliği fazlalaştırılmadan yukarıdan aşağıya ve soldan sağa hareketlerle derz araları temizlenir.
 • Her temizleme hareketinden sonra nemli bir sünger ile derz aralarından çıkan kalıntılar silinerek temizlenir.
 • Kama işleminden sonra plastik fırça ile kılları derzlerin arasına tam girecek şekilde toz ve ufak parçalar temizlenir
 • Son işlem olarak tekrar temiz nemli bir sünger ile kaplanacak yüzey tamamen temizlenir. 

Duvarda ve yerde seramik karo kaplamalarında derz temizleme işlemleri ve derz temizleme malzemeleri aynıdır. Zeminlerde, özellikle de insan akışının fazla olduğu yerlerde dikkat edilmesi gereken uygun derz boşluklarının uygun fugayla doldurulmasıdır.

Adres : Devrek Yol Ayrımı No: 18-56 Kdz.Ereğli / ZONGULDAK      Telefon : 0 372 322 38 00- 316 21 56     Fax : 0 372 322 38 02 - 322 38 03Tasarım ve Uygulama : G YAZILIM